Prezentarea tehnico-stiintifica


         

SUBSISTEM MODULARIZAT DE CONDUCERE SI COORDONARE
A FOCULUI, PENTRU ARUNCATOARE CALIBRU 120/82
AUTOPROPULSATE“SACF 120/82

SACF 120/82 este un  ansamblu de aparate electronice si mecanisme mecanice  precise destinat pentru  automatizarea si modernizarea procesul de tragere cu aruncatoare autopropulsate calibrul 120/82.
Sistemul trebuie să ofere fiecărui aruncător autopropulsat autonomie completă în îndeplinirea misiunilor.

SACF 120/82 se va integra  în sistemul de comandă-control al batalionului de infanterie şi va asigura interoperabilitatea cu sistemele existente de conducere a focului artileriei (LAROM) şi ale observatorilor înaintaţi de infanterie (ARGUS FO1), pentru obţinerea avantajului operaţional în acţiunile combinate de sprijin prin foc al forţelor luptătoare, caracteristice spaţiului de luptă integrat.
Prin aparatele din componenţa, SACF 120/82, va asigura următoarele funcţii:

 1. culegerea automată/manuală a comenzilor/informaţiilor de la senzorii sistemului, inclusiv informaţiile GPS/INS (coordonate proprii şi orientare în direcţie) ;
 2. furnizarea datelor/informaţiilor/comenzilor necesare pentru calcularea automată a elementelor necesare executării tragerilor (coordonate ţinte, date meteo, date de balistică interioară-exterioară sau direct înălţător şi direcţie aferente procesului de angajare a ţintei etc. ) ;
 3. prelucrarea, procesarea şi comunicarea datelor despre ţinte de la senzorii de achiziţie a ţintelor;
 4. afişarea elementelor de tragere pe consola ochitorului;
 5. gestionarea necesarului şi existentului de muniţie, pe tipuri de muniţie şi transmiterea de rapoarte, automat sau manual, în sistemul integrat de comunicaţii şi informatică a batalionului;
 6. suport pentru orientarea pieselor de tragere şi aparaturii pe un azimut de valoare dată şi transmiterea la eşalonul superior a elementelor iniţiale pentru deschiderea focului;
 7. afişarea permanentă a direcţiei şi înălţătorului înregistrate pe aparatura de ochire a gurii de foc ( unghi de azimut şi unghi de înălţare)

Sistemul trebuie să ofere fiecărui aruncător autopropulsat autonomie completă în îndeplinirea misiunilor.

2.2 COMPUNERE

 1.  VARIANTA REDUSĂ

În această variantă  acţionarea mecanismelor de ochire pentru aducerea în poziţia de tragere a gurii de foc se face manual. Această variantă este  pretabilă pentru echiparea aruncătoarelor tractate şi autopropulsate care efectuează misiuni în teatrele de operaţii şi unde misiunea de bază este contracararea acţiunii grupurilor  teroriste.
Produsul SACF 120/82-varianta redusă se compune din următoarele subansambluri:

 1. Sistem de orientare precisă şi navigaţie terestră pe bază de GPS şi cu  back-up inerţial- COMET HP;
 2. Sistem de achiziţii date, calcul elemente de tragere şi gestionarea misiuni de foc cu soft specializat pentru artilerie -SADCET /PC–Calculator rigidizat;
 3. Sistem de afişare şi control al poziţiei gurii de foc-SACGF/ Pupitru afișor  PA;
 4. Traductori:
  1. Traductor unghi orizontal gura de foc-TUH;
  2. Traductor unghi vertical, înălțime gura de foc-TUI;
  3. Encoder platforma mobilă.
 5. Bloc stație meteo
 6. Bloc senzori înclinare /traductor unghi ruliu-tangaj
 7. Traductor temperatură pulbere-Tp;
 8. Traductor vânt-opțional;
 9. Traductor temperatura aer si presiune atmosferica (barometric)
 10. Cutie distribuţie acționare verticală gură de foc-CDA V;
 11. Cutie distribuţie acționare orizontală  gură de foc-CDA H
 12. Cutie distribuţie maşină -CDM;
 13. Mecanism de blocare pe orizontală platformă;
 14. Bloc alimentare - BA
 15. Cabluri de interconectare  C1÷C12
 16.  VARIANTA COMPLET AUTOMATIZATĂ

În această variantă   acţionarea mecanismele de ochire pentru aducerea în poziţia de tragere a gurii de foc se face automat de motoarele  electrice  comandate de calculator.
Acţionarea automată  a mecanismelor de ochire  pentru aducerea în poziţia de tragere a gurii de foc  este pretabilă pentru echiparea aruncătoarelor  autopropulsate ce fac parte din derívatele mașinilor de luptă 4x4 și 8x8.
Produsul SACF 120/82-varianta complet automatizată  se compune din următoarele subansambluri:

  • Sistem de orientare precisă şi navigaţie terestră pe bază de GPS şi cu  back-up inerţial- COMET HP;
  • Sistem de achiziţii date, calcul elemente de tragere şi gestionarea misiuni de foc cu soft specializat pentru artilerie -SADCET /PC–Calculator rigidizat;
  • Sistem de afişare şi control al poziţiei gurii de foc-SACGF/ Pupitru afișor  PA;
  • Traductori:
  • Traductor unghi orizontal gura de foc-TUH;
  • Traductor unghi vertical, înălțime gura de foc-TUI;
  • Encoder platforma mobilă.
  • Bloc stație meteo
  • Bloc senzori înclinare /traductor unghi ruliu-tangaj
  • Traductor temperatură pulbere-Tp;
  • Traductor vânt-opțional;
  • Traductor temperatura aer si presiune atmosferica (barometric)
  • Cutie distribuţie acționare verticală gură de foc-CDA V;
  • Cutie distribuţie acționare orizontală  gură de foc-CDA H
  • Cutie distribuţie maşină -CDM;
  • Bloc alimentare - BA
  • Motor acţionare mecanism de ochire vertical-MAV;
  • Motor acţionare mecanism de ochire orizontal-MAH;
  • Motor acţionare platformă mobilă orizontal-MAPH;
  • Cabluri de interconectare  C1÷C13

   

  DESCRIERE BLOCURI
  1.Sistem de orientare precisă şi navigaţie terestră pe bază de GPS şi back-up inerţial-COMET HP;

  Sistemul de orientare precisă şi navigaţie este un modul monobloc şi conţine trei senzori GPS şi un giroscop cu fibră optică.
  Senzorii GPS sunt folosiţi de subsistemul de direcţionare ce furnizează informaţiile necesare orientării spaţiale (orientare faţă de nordul magnetic), atât a mijlocului de luptă, cât şi a subsistemului de armament, utilizând capabilităţile unor sateliţi militari. Sistemul de orientare precisă şi navigaţie pe bază de GPS şi back-up inerţial oferă următoarele date: coordonatele poziţiei proprii a mijlocului de luptă; azimutul mijlocului de luptă - unghiul faţă de direcţia NORD; înclinarea longitudinală a mijlocului de luptă - unghiul de teren; înclinarea transversală a mijlocului de luptă – unghiul de ruliu.
                                         
  2.Sistem de achiziţii date, calcul elemente de  tragere şi gestionare misiuni de foc cu soft specializat pentru artilerie-SADCET/PC /Calculator rigidizat;

  Sistemul de achiziţii date şi calcul elemente de tragere SADCET este format dintr-un calculator rigidizat în care este instalată aplicaţia software specifică calculului elementelor de tragere şi gestionarea misiuni de foc.
  SADCET ete prevăzut cu porturi seriale care asigură interfațarea cu celălalte blocuri.Prin intermediul interfețelor seriale se asigură datele de intrare necesare  aplicației software și transmiterea coordonatelor la cutia de distribuție mașină, pentru poziționarea gurii de foc și efectuarea tragerii.
  Date de intrare necesare aplicaţiei pentru calculul elementelor de tragere sunt:
  coordonatele proprii ale mijlocului de luptă; buletin meteo: viteza şi gismentul vântului; presiunea atmosferică; temperatura aerului; coordonatele obiectivului; tip lovitură; tip încărcătură; temperatura loviturii şi a încărcăturii;tip încărcătură; variaţia greutăţii loviturii faţă de greutatea tabulară.
  Sistemul de achiziţii date, calcul elemente de  tragere şi gestionare misiuni de foc cu soft specializat pentru artilerie calculează şi transmite următoarele date:
  elementele de tragere pentru poziţionarea gurii de foc (azimut, unghi de înălţare,); poziţia curentă a gurii de foc (azimut, unghi de înălţare); coordonatele proprii ale mijlocului de luptă; azimutul mijlocului de luptă;
  Calculatorul rigidizat este capabil să se interfaţeze cu sistemele C4I şi să suporte aplicaţiile specifice, pentru  lucru  în reţea cu subsistemul de comunicaţii şi informaţii.

  • Sistem   de afişare şi control al poziţiei gurii de foc  SACGF/ Pupitru afișor PA SACF 120

   

  Sistem   de afişare şi control al poziţiei gurii de foc  SACGF este destinat  achiziției, prelucrării și afișării  informațiilor privind poziția armei  și a execuției focului. SACGF/PO SACF 120 realizează  următoarelor funcţii:
  Produsul este destinat realizării următoarelor funcţii:

  • Indicarea stării la care trebuie să ajungă platforma cu staţia de armă, poziţie calculată de PC SACF 120, în funcţie de ţinta selectată.
  • Indicarea către PC SACF 120 prin intermediul blocului de alimentare BA SACF 120 a stării de bună/rea execuţie a loviturilor de tragere.
  • Indicarea tipului de muniţie;
  • Indicarea tipului incarcaturii ce se vor folosi.
  • Indicarea numărului de lovituri; 
  • Comunicarea către PC SACF 120 a stării de bună/rea execuţie a loviturilor de tragere se face prin intermediul BA SACF 120 folosind o serială RS485.
  • Decrementarea manuală a numarului de lovituri trase asupra ţintei;
  • Validarea comenzii de mişcare a platformei, dată de către  PC SACF120, 

  4. Traductori

  4.1 Traductor de unghi vertical gura de foc- TUI
  Acest traductor este un senzor de pozitie unghiulara care are rolul de a furniza sistemului pozitia absolută pe verticala (in elevatie) a gurii de foc fata de platforma. Precizia de citire a traductorului  este mai bună de  0.3 miimi. Sistemul foloseste informatia de poziţie a traductorului în vederea pozitionarii automate sau manuale a gurii de foc pentru tragere.

   • Traductor de unghi orizontal – TUH

  Acest traductor este un senzor de pozitie unghiulara care are rolul de a furniza sistemului pozitia absolută pe orizontală a gurii de foc fata de platforma. Precizia de citire a traductorului  este mai bună de  0.3 miimi. Sistemul foloseste informatia de poziţie a traductorului în vederea pozitionarii automate sau manuale a gurii de foc pentru tragere.
  4.3 Encoder platforma mobilă.

  Encoderul furnizează  poziția  în azimut   a platformei mobile/gurii de foc   în domeniul 360o.. Precizia de citire a encoderu-lui este  mai bună de 0,3 miimi. Sistemul foloseste informatia  de la traductor in vederea poziționării automate sau manuale a gurii de foc pentru tragere.

   5. Bloc stație meteo BSM SACF 120
  Produsul este destinat realizării următoarelor funcţii:

  • Interfaţarea cu următoarele subansambluri:
  • Blocul Traductor Vânt BTV;
  • Blocul Temperatură pulbere BTp;
  • Sistem de calcul rigidizat PC SACF 120;
  • Blocul senzorilor de înclinare BSI SACF 120.
  • Măsurarea temperaturii aerului;
  • Măsurarea presiunii atmosferice.

           
  Produsul BSM  SACF 120 asigură :

  • Transmiterea, prin interfaţa serială RS 232, către BA SACF 120 a informaţiilor măsurate - temperatura aerului şi presiunea atmosferică şi a celor achiziţionate de la blocurile cu care se interfaţează –Viteza vântului,  unghiul de ruliu, unghiul de tangaj şi temperatura pulberii.
  • Tensiunile de alimentare pentru subansamblurile BSI SACF 120, BTV şi BTp SACF 120; 

   

   Traductor temperatură pulbere  - TTp
  Acest  traductor este  un senzor de temperatura aerului amplasat in zona de stocare a încărcăturii de azvârlire din masina. Precizia temperaturii măsurate trebuie sa fie mai bună de +/- 2o. Acest traductor are rolul de a furniza sistemului parametrul temperatura pulberii.
  Sistemul foloseste informaţia de la traductor pentru  calculul corecţiilor de tragere.

  6. Cutie distribuţie acționare verticală gură de foc-CDA V
  Cutia de distribuţie acţionare verticală asigura comanda motorului pe verticala MV si este un controller digital  optimizat pentru alimentarea parţii de forta  a MV in current continuu 20-28 VDC .

  7. Cutie distribuţie acționare orizontală  gură de foc-CDA H

  CDA H  SACF 120 asigura controlul miscarii fine a platformei pe orizontala dupa ce aceasta a fost adusa initial grosier spre pozitia de tragere de către motorul de mişcare grosieră pe orizontală MH. Unghiul de comanda acoperit de CDA H  SACF 120 trebuie sa fie de minim 10o cu o precizie de pozitionare absoluta mai buna de 0.7’. 

  8. Cutie distribuţie maşină -CDM

  Produsul este destinat realizării următoarelor funcţii:

  • Interfaţa cu sistemul de calcul rigidizat PC SACF 120;
  • Interfaţa cu cutia de distribuţie acţionare orizontală CDA H  SACF 120
  • Interfaţa cu cutia de distribuţie acţionare verticală CDA V  SACF 120
  • Interfaţa cu traductorul de unghi carcasă platformă ENCODER
  • Comanda şi controlul motorului care mişcă în plan orizontal platforma pe care este instalată staţia de armă. Motorul  comandat de CDM SACF 120 permite mişcarea platformei în plan orizontal în domeniul 0°÷+360° (+180°  este pe directia axei longitudinale a masinii in fata).

           

  9. Motor acţionare mecanism de ochire vertical - MV
  Acesta este un servo-motor sincron fara perii si este comandat electronic de catre CDA V.
  In cazul in care sistemul nu este echipat cu motoare pentru pozitionarea automata a gurii de foc pentru tragere, atunci MV nu este necesar.
  MV este comandat de catre drive-ul orizontal de precizie dispus în CDA V.

  10. Motor  acţionare mecanism de ochire orizontal - MH
  Acesta este un servo-motor sincron fara perii si este comandat electronic de catre CDA H.
  In cazul in care sistemul nu este echipat cu motoare pentru pozitionarea automata a gurii de foc pentru tragere, atunci MH nu este necesar.
  MH este comandat de catre drive-ul orizontal de precizie dispus în CDA H

  • Mecanism de blocare pe orizontală platformă

   

  Dispozitivul are rolul de a bloca/debloca manual  platforma pe orizontala,   în zona direcției de tragere cu o precizie de max.2°.
  Dispozitivul  se acționează , după stabilirea elementelor de tragere, prin apasarea  unei pedale  și urmărirea pe pupitrul ochitor a ledurilor de poziție până ce  acestea se aprind pe culoarea verde, moment în  care se dă drumul  la pedală și  se produce blocarea  platformei pe orizontala. Diferența dintre poziția de blocare și poziția de tragere a gurii de foc nu trebuie să fie mai mare de ±2°. Dispozitivul are același rol ca și frâna de la motorul pentru acționarea în plan orizontal al platformei mobile.

  • Bloc de alimentare

   

  Produsul este destinat realizării următoarelor funcţii:

  • Alimentează de la reţeaua de bord a vehiculului toate blocurile sistemului;
  • Protejază blocurile sistemului prin siguranţe fuzibile marcate PA, NF, PC, BSM si CDM;
  • Indică starea de alimentare pentru fiecare din blocurile sistemului;
  • Comunică cu blocurile sistemului folosind seriale de tip RS485 sau RS232;
  • Indică dacă comunicaţia cu blocurile sistemului este întreruptă;
  • Permite transferul comenzilor de la PC SACF 120 către blocurile sistemului
  • Permite transferul datelor de stare de la blocurile sistemului la PC SACF 120

  ProdusulSACF 120/82  are următoarele caracteristici principale :

  Subsistem de orientare, alocare ţinte şi navigaţie

  • determină poziţia proprie , direcţia nord, azimutul carcasei  vehiculului
  • precizia determinării azimutului.................................      .min 1,5 miimi
  • precizia determinării poziţiei proprii.........................     .min. 5 m        
  • influenţa mediului magnetic înconjurător................        nu
  • alimentare   .........................................................          12 ÷ 30V cc
  • condiţii de mediu ........................................           conf MIL STD 810
  • interfete seriale..................................................           RS 232, RS 422

   

  Sistem de achiziţii date, calcul elemente de tragere şi gestionarea misiuni de foc cu soft specializat pentru artilerie -SADCET /PC–Calculator rigidizat

  • procesor: intel Pentium -Core Duo Procesor, 1,66GHz;
  • memorie: 1 GB;
  • rezoluţie display: 1024x768;
  • diagonală display: 12,1 ”;
  • luminozitate display: capabilitate de vizualizare la lumina soarelui;
  • hard disk: 80 GB cu protecţie la şocuri;
  • interfaţă PCMCIA, placă LEUTRON preinstalată;
  • interfeţe: port serial-1x RS232; 2xUSB2.0;
  • baterie proprie: autonomie 3,5 ore.

   

  Motor acţionare mecanism de ochire vertical-MAV
  Motor acţionare mecanism de ochire orizontal-MAH
  Motor acţionare platformă mobilă orizontal-MAPH

  • Domeniul de acționare :
  • plan orizontal : 360°;
  • plan vertical:-15°÷+30°, față de poziția +45°;
  • viteza de deplasare:
  • maximă ................................................................700 mrad/s;
  • minimă .................................................................0,1 mrad/sec
  • rezoluţia de poziţionare în azimut şi elevaţie: 0.1 mrad;
  • precizia de poziţionare : 1 mrad.

  Encoder platforma mobilă are următoarele caracteristici:

  • Diametrul axului: 10 mm;
  • Numărul de paşi pentru o mişcare de revoluţie: 00002 … 32,768;
  • Interfaţa electrică SSI sau Parallel;
  • Masa: 0,3 Kg;
  • Repetabilitatea: 0.005°;
  • Pragul de răspuns: 0,003°;
  • Viteta maximă de lucru:
   • cu etanşare la ax: 6000 rot./min.;
  • Traductor unghi orizontal gura de foc-TUH
  • Traductor unghi vertical, înălțime gura de foc-TUI
  • Tip traductor-encoder absolut multitur tip ATM 60SSI
  • Diametrul axului - Ø 10 mm;
  • Pasul de măsurare – 0,043°;
  • Numărul msxim de pași pe orotație – 8192;
  • Eroarea limită - ± 0,25 °;
  • Precizia de repetare a poziției – 0,1°;
  • Timpul de citire a poziției – 0,15 ms;
  • Turația maximă – 6000 rot/min;
  • Temperatura de lucru - 20°C÷ +85 °C;
  • Durata de viață -3,6x109 turații;
  • Tensiunea de alimentare - 10÷32 V cc

   

  Bloc temperatură pulbere BTp SACF 120 are următoarele caracteristici principale :

  • Tensiunea de alimentare 18V÷32V cc;
  • Puterea absorbită mai mică de 1 W;
  • Domeniul de temperaturi de lucru -32°C ÷ +49°C;
  • Precizia de măsurare ± 2 grad Celsius;
  • Rezoluţia de 1 grad.

  Blocul Senzori meteo BSM SACF 120 are următoarele caracteristici principale :

  • Tensiunea de alimentare 18V÷32V cc;
  • Puterea absorbită mai mică de 10 W;
  • Presiunea atmosferice în domeniul 460÷860 mmHg, cu o precizie de ±10 mmHg şi o rezoluţie de 1 mmHg;
  • Temperatura aerului în domeniul -32°C ÷ +50°C, cu o precizie de ± 2°C şi o rezoluţie de 1°C.

  Bloc senzori înclinare BSI SACF 120 are următoarele caracteristici principale:

  • Tensiunea de alimentare 18V÷32V cc;
  • Puterea absorbită mai mică de 1 W;
  • Precizia de măsurare pe cele 2 axe (OX şi OY) este de ± 0,007 ° (1,2 miimi) cu o rezoluţie de afişare de 0,1 miimi;
  • Domeniul unghiular de măsură pe cele 2 axe (OX şi OY)  este de ± 15 °.

   

  ABREVIERI

  CDM          - Cutie de Distribuţie Maşină pentru produsul SACF 120
  CDA H  - Cutia de distribuţie acţionare orizontală
  CDA V  - Cutia de distribuţie acţionare verticală
  PC     - Sistem de calcul rigidizat
  PA     - Pupitrul Afișor pentru produsul SACF 120
  BSM - Bloc Senzori Meteo pentru produsul SACF 120
  ENCODER - Traductor unghi carcasă platformă
  MAPH        - Motor acţionare platformă în plan orizintal
  MH             - Motor acționare gură de foc pe orizontală
  MV             - Motor acționare gură de foc  pe verticală
  BSI    - Bloc senzori înclinare – este opţional
  BTp            - Bloc temperatura pulberii
  BTV          - Bloc traductor vânt
  TUI            - Traductor unghi vertical(înălțare)
  TUH           - Traductor unghi orizonta
  BA              -Bloc alimentare

   

   

   

  sacf

  sacf