PRO OPTICA

S.C. Pro Optica Service & Components S.R.L.

Firma PRO OPTICA SERVICE & COMPONENTS SRL  a fost inființată la data de 04 octombrie 2010 pentru desfășurarea unor activități de producție și service care nu mai puteau fi făcute de firma Pro Optica S.A.

Societatea este înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului sub numărul: J40/9425/04.10.2010 și are Codul unic de înregistrare: 27457480.

Firma este de tip IMM și are capital social românesc, integral privat.

Obiectul principal de activitate, printre altele, este: Fabricarea de instrumente optice și fotografice (Cod CAEN: 2670).

Firma își desfășoară activitatea în spațiul oferit de S.C. Pro Optica S.A. avînd următoarea adresă: București, sector 3, Str. Gh. Petrașcu nr. 67, etaj 1, camera 15.

Contact

Telefon: 4031 805 87 90

Fax:       4031 805 87 93

Aministrator: dr. ing. Marinică MÎRZU

Activitățile principale prevăzute a se desfășura în firmă sunt următoarele: fabricația, comercializarea, service-ul și mentenața produselor electro optice, precum și activități de cercetare-dezvoltare necesare acestora.

S.C. Pro Optica Service & Components s.r.l. este înregistrată în Registrul potențialilor contractanți (RPC) sub numărul: 4875.

S.C.PRO OPTICA SERVICE&COMPONENTS SRL-POSC (abr. POSC) este o întreprindere privată mică, fondată în 2010 şi care are ca obiect important de activitate  producerea, vânzarea şi servicii de mentenanţă şi consulting pentru echipamente de termoviziune utilizate în supravegherea perimetrelor şi diagnoza nedistructivă în infraroşu.   Specialiștii săi contribuie cu experiența și recunoașterea pe plan naţional şi internațional, dobîndite prin mai mult de 30 de proiecte CDI derulate prin programe naţionale şi internaţionale.
Actualmente, S.C.PRO OPTICA SERVICE&COMPONENTS SRL coordoneaza start-up-ul “Dezvoltarea și producția de camere termale pentru utilizarea în sisteme de observare zi/noapte și diagnoza în infraroșu” finantat din fonduri structurale.

Cod CAEN: 2670

Adresa: Str. Gh. Petrascu nr. 67, et.1, cam.15

CUI: RO27457480

Telefon: 031.805.87.90

Fax: 031.805.87.90